Vojensko historický klub Východní fronta vznikl na počátku roku 2013 a byl registrován Ministersvem vnitra České republiky. Činnost tohoto klubu je spojena s pořádáním vojensko historických akcí z období 2.sv.války, uctění památky padlých hrdinů u památníků atd. Chceme především mládeži ukázat s jakou odvahou vojáci bojovali a jaké strašlivé oběti museli položit za naši svobodu v oněch nelehkých dobách.

 

 

 

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní

zášť vůči jiné skupině osob,

ani taková hnutí nepodporujeme.

 

Děkujeme NADACI ČEZ, že nám pomáha uskutečnit naše projekty.

 

 

 

 

 

Realizaci našich projektů podpořila nadace ČEZ a Zlínský kraj.


NÁBOR nových členů

Podmínky pro přijetí

04.07.2016 00:00
      Podmínky pro přijetí                                                               -  věk18 let ( od 15 let...

Kontaktujte nás