Historie o bojích ve Strání

Dne 6.4.1945 byla z obce naposledy vypravena pošta a ustal i telefonní styk ve všech obcích uherskobrodska. Dne 7.4 museli všichni Němci, kteří bydleli ve Strání odjed z obce. Tak museli všechen majetek prodat. Několik dní před příchodem fronty byli blízko obce zajati dva vojáci Rudé armády důstojník a vojin, kteří byli dva dny vězněni v místní hájence pak je odvedli směrem do Suché Lozi a údajně po cestě byli popraveni. V ten samí den bez výstřelu dorazili první jednotky Rudé armády do Květné. Jenomže to fašisté nemohli nechat jen tak. Jak zjistili fašisté, že vojáci Rudé armády vstoupili do Květné začali je odstřelovat z minometů a děl. Vojáci rudé armády fašistům okamžitě odpověděli střelbou z minometů, které byli rozmístněny ve Květné a jejim okolím a zároveň uvolňovali cestu svojim vojákům.
14.4 ceý den pršelo tak toho fašisté využili a podnikli protizteč, která se zdařila a fašisté byli zpět ve vesnici, kde způsobili rudé armádě velké ztráty.
 
15.5 byli fašisté podruhé a definitivně vyhnáni z obce. Část obce směrem na Březovou v tento den změnila čtyřikrát držitele. Tohoto dne německý kulometčík, který  byl ukryt v kostelní věži a nepřetžitě pálil, způsobil velké ztráty Rudé armádě. Rudoarmějci vnikli do věže a dávkou ze samopalu ho umlčili. Fašisté vytvořili obranou linii na korytňanských lůkách. Dne 16.4 sověti schválili použití "kaťuší" a tak vystřelili několik salv na německé obrané pozice. Přesto se fronta zastavila. 17.4 byla obec bombardována. Na několik dní boje utichli, ale i přesto bylo občas slyšet pár vystřelů. Odpoledne 18.4 zahájili rumunští dělostřelci palbu na Horní Němčí a Korytnou. Dne 24.4 provedly rumunské baterie další palebný přepad druhosledové 3.pěší divize rumunské. Dne 26.4 byla zahájena dělostřelecká palba na Korytňanské lůky. Brzy nato zaútočila pěchota 240.sovětské armády pod velením Umanského a 232. střelecká divize pod velením plukovníka Calaje. Útok podporavaly tanky. Obrana byla prolomena na úseku 12 kilometrů širokém. Němci ustupovali směrem Korytná a Nivnice.
 
Ve dnech 25-27.2.1946 byla provedena exhumace. Celkem bylo údajně exhumaváno 100 vojáků Rudé armády do Hodonína.
Bylo poškozeno 560 domů z toho 52 zničeno včetně školy, 160 težce poškozeno a 180 lehce. Během bojů zemřelo na následky zranění 19 občanů. V okolí obce zbylo mnoho nevybuchlé munice, která i po válce zabijela a tak počet obětí stoupl. 
 
Ve dnech 25-27.2.1946 byla provedena exhumace. Celkem bylo údajně exhumaváno 100 vojáků Rudé armády do Hodonína.
Na vojenském hřbitově v Šancích bylo pochováno celkem 204 vojáků rumunské armády, padlých v bojích u obcích Moravské Lieskové, Květná a Strání. Tito vojáci byli v letech 1947 až 1949 exhumováni a pochování na společném pohřebišti rumunské armády ve Zvolenu. Kromě toho padlo ve Strání dalších 23 rumunských vojáků zřejmě při útoku 26.4, kteří byli pochování přímo v obci a po exhumaci převezeni do společného hřbitova v Brně.